aboutus
Dây chuyền sản xuất

Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd. Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd.
OEM/ODM

Công ty chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp tham gia vào việc thiết kế, mở mốc và phát triển sản phẩm mới.Chúng tôi là niềm vui để hợp tác với bất kỳ khách hàng muốn chúng tôi để thiết kế các sản phẩm mới, các phụ kiện, chẳng hạn như bảng mạch, vỏ nhựa và vv.

Hy vọng thay đổi ý tưởng của bạn cho một sản phẩm thực sự với đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Chi tiết liên lạc