Duyệt mục :

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Thêm sản phẩm

Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd.

Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd. Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd. Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd.
1 2 3

Thâm Quyến Xinhe Ánh sáng Công ty Optoelectornics, Ltd Tìm thấy trong năm 2004, 12 năm tham gia vào ngành công nghiệp LED.Main sản phẩm là đèn LED Pixel, Ánh sáng tuyến tính LED, LED Nguồn cung cấp. Chúng tôi dành riêng để xây dựng một công ty như v...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng


                    

Tìm hiểu thêm