Duyệt mục :

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Thêm sản phẩm

Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd.

Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd. Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd. Shenzhen Xinhe Lighting Optoelectronics Co., Ltd.
1
2
3

Thâm Quyến Xinhe Lighting Optoelectornics Co., Ltd Được thành lập vào năm 2004,12 năm tham gia vào ngành công nghiệp LED. Sản phẩm chính là Đèn LED Pixel, Ánh sáng tuyến tính LED, Bộ nguồn LED. Chúng tôi tận tâm để xây dựng một công ty như vậy, khách ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng


                    

Tìm hiểu thêm